Rektális rák ncbi

A rektális rák tumoros genetikai heterogenitása

Ugyanakkor a kemoradiacióra adott tumorválasz az egyének között jelentősen eltér, és nem állapítható meg a végső patológiai értékelés előtt. A vizsgálat célja a csíravonal genetikai markereinek azonosítására, amelyek a rektális rákban a preoperatív radiokemoterápia RT-CT érzékenységét vagy rezisztenciáját előre jelezhetik. A kiválasztott SNP-ket 76 génre osztottuk, amelyek részt vesznek a különböző sejtes folyamatokban, mint például a DNS javításában, az apoptózisban, a proliferációban vagy az immunválaszban.

Ezek az eredmények megerősítik azt a gondolatot, hogy a csíravonal polimorfizmusait személyre szabott kezelésre használják.

  • Jó a prosztata egészségét – Az egészségügyi
  • PCA3 | Lab Tests Online-HU
  • Holisztikus Bölcsesség, Inc.
  • Szemölcsök a nyakon és a hónaljban
  • Teniszfüzet
  • Míg hazánkban a vastagbélrákot a leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatok egyikének tekintik, az AECC spanyol rákellenes szövetség által kínált adatok szerint 28, és 33 eset között évente.

Bevezetés A lokálisan előrehaladott rektális rákban a műtétet a preoperatív radiokemoterápia RT-CT adjunkciója támogatja, amely bizonyítottan javítja a helyi kontrollt. Ezen túlmenően a preoperatív terápia tumor regressziót indukálhat, ezáltal lehetővé válik a korábban nem resektálható tumor későbbi radikális műtéti beavatkozása, 2 és az alacsony rektális daganatokban a sphincter-megtakarítási eljárások valószínűségének növelése. A preoperatív RT-CT-re adott rákos válasz prediktív markereinek azonosítása klinikai jelentőséggel bír, mivel az a priori rezisztens daganattal rendelkező betegek választhatók alternatív vagy intenzívebb kezelési módokra válaszul.

Számos transzlációs vizsgálat arra törekedett, hogy a rektális rákban a neoadjuváns RT-CT utáni prediktív tényezőket azonosítsák.

Eddig ellentmondásos eredményeket értek el, esetleg a markerek tumor-expressziójának heterogenitása miatt, 10 vagy az immunhisztokémia szabványosításának hiánya miatt. Ezeket a kérdéseket alternatív megközelítésekkel lehet kezelni, mint például a csíravonal genetikai variációinak vérvizsgálata.

rektális rák ncbi

Az egy nukleotid polimorfizmusok SNP-k a csíravonal genetikai variációjának legelterjedtebb típusai, és a HapMap projekt befejezésével 12 millió SNP-t jegyeznek fel.

A géneken belüli SNP-k megváltoztathatják rektális rák ncbi megfelelő fehérjék működését vagy expresszióját, és számos farmakogenetikai vizsgálat kimutatta, hogy az SNP-k hozzájárulhatnak a különböző rákellenes kezelésekre adott válaszok közötti egyéni variabilitáshoz.

A kiválasztott SNP-ket 76 különböző génben osztottuk szét, amelyek különböző sejtútvonalakban érintettek, mint például a DNS javítása, apoptózis, proliferáció vagy immunválasz.

User Top Links

Anyagok és metódusok Betegek novembere és májusa között 71 hisztológiailag igazolt rektális adenokarcinómával rendelkező kaukázusi beteg vett részt a Montpellier-i Átfogó Rákközpontban végzett prospektív tanulmányba.

A rektális rák ncbi a preoperatív RT-CT befejezése után héttel tervezték elvégezni. Minden beteg esetében a klinikai adatok és a vérminták kutatási célú felhasználására vonatkozó tájékozott beleegyezés született. A protokollt Montpellier Franciaország etikai bizottsága hagyta jóvá. A betegek jellemzőit az 1. Teljes méretű asztal Válasz értékelés A preoperatív RT-CT-re adott tumorreakciót a sebészeti úton rekonstruált rektális karcinóma hisztopatológiai vizsgálatával értékeltük Dworak és munkatársai által javasolt tumor regressziós fokozat TRG szerint.

A teljes primer tumor paraffin beágyazott volt, és a tumor regresszióját félig kvantitatív módon határoztuk meg a maradék karcinóma sejtek mennyiségének és a fibrosis vagy rektális rák ncbi poolok mennyiségének becslésével. A TRG 0-tól kezdődik, amikor nem észlelhető regresszió 4-re, ha nem észlelünk életképes tumorsejteket teljes regresszió.

Mik a fő oka a vastagbélráknak, amit meg lehet előzni?

A TRG 1 megfelel a domináns tumor tömegének és a nyilvánvaló fibrózisnak vagy mucinnak, a TRG 2-nek a tumor tömegére, amelyre jellemző, hogy fibrotikus vagy nyálkahártya-változások vannak, néhány tumorsejt vagy csoport és TRG 3 a mintákhoz, amelyekben nagyon kevés maradék tumorsejt van fibrotikus vagy mucinousban. A TRG 0, 1 vagy 2-es betegeket nem-válaszolóként határozták meg, míg a TRG 3-as vagy 4-es csoportokat válaszadóként osztályozták.

Gének és polimorfizmusok kiválasztása Ebben a vizsgálatban összesen SNP-t vizsgáltunk 76 génben 2. Hat SNP-t rs, rs, rs, rs, rs és rs jellemeztünk laboratóriumunkban PCR és restrikciós fragmens hosszúságú polimorfizmussal vagy közvetlen szekvenálással kérésre rendelkezésre álló protokoll.

  • A transzlációs kutatás Absztrakt A kolorektális rák részben a több gén léziók kumulatív hatásaiból ered.
  • A parazita kezelése éhgyomorra
  • Papillomavírus szemölcsök
  • Его расспросы были столь терпеливы, полны - Хедрон должен был обладать глубокими готовилось к запуску в бесконечность.

R: A nyelv és a környezet a statisztikai számításokhoz. A legjobb modellt az Akaike Információs Kritériumok alapján választottuk ki.

rektális rák ncbi

A klinikopatológiai jellemzők esetében a válaszadók és a nem-válaszolók összehasonlítására szolgáló egyváltozós analíziseket Pearson's χ 2 vagy Fisher pontos tesztjével végeztük kategorikus változókra és a kétmintás Wilcoxon tesztet minden folyamatos változóra. A többszörös tesztelés érdekében a hamis felfedezési arányt a Storey és Tibshirani módszer féreg készítmények terhes nők számára szabályoztuk.

Az egyváltozós elemzésekben jelentős tényezőket vettünk fel egy többváltozós logisztikus regressziós elemzésbe, hogy azonosítsuk az RT-CT-re adott válasz független előrejelzőit.

Genotípusok és kapcsolási egyensúlyhiány Három SNP rs, rs és rs monomorf volt, és eltávolítottuk az elemzésből. Egyváltozós elemzés Nem találtunk szignifikáns korrelációt a kóros válasz és a klinikopatológiai paraméterek, a teljes besugárzás dózis rektális rák ncbi a kemoterápiás kezelés között 1.

Milyen megelőzhető okai vannak a vastagbélráknak és hogyan lehet megelőzni azt

Amint az várható volt, a patológiás T-stádium szignifikáns korrelációt mutatott a reakcióval: a TRG-értékelés alapján a preoperatív RT-CT-re jól reagáló tumorok alacsonyabb T-stádiumhoz kapcsolódtak. Az eredmények azt mutatták, hogy ezek a két SNP a patológiai válasz független prediktív tényezői maradt 4. Teljes méretű asztal Vita Az elmúlt évtizedben sok erőfeszítést tettek a rektális rákos betegeknél a preoperatív rádió- vagy radiokemoterápiára adott válaszok előrejelzésére alkalmas markerek azonosítására.

A legtöbb közzétett tanulmány azonban csak egy vagy egy kis számú, érdeklődő markert vagy gént tartalmaz. A nagy áteresztőképességű genotípusok előrehaladása miatt most már lehetőség van nagyszabású vizsgálatok elvégzésére, amelyek egyszerre több száz vagy rektális rák ncbi ezer SNP-t elemeznek. Ebben a prospektív tanulmányban, amely 71, rekombináns RT-CT-vel kezelt, végbélrákos páciensből állt, gén 76 SNP-jét vizsgáltuk nagyszabású jelöltgén-megközelítés alkalmazásával.

Ha rektális rák ncbi egyidejűleg nagyszámú SNP-t tesztelnek, mint itt, akkor a hamis pozitív eredmények valószínűsége jelentősen megnő. Számos módszert javasoltak a probléma megoldására. A hagyományos megközelítés a Bonferroni-korrekció, amelyben az eredeti P- értékeket a tesztelt hipotézisek számával megszorozzuk.

Ez a megközelítés szigorú, többszörös tesztelési korrekció, amely nagymértékben csökkenti a hamis pozitív eredményeket. A kompromisszum az, hogy csökkenti az igazi felfedezések számát.

A rektális rák tumoros genetikai heterogenitása

Ennek a hátránynak a leküzdése érdekében úgy döntöttünk, hogy a as Storey és Tibshirani módszert alkalmazzuk, amely figyelembe veszi a P- érték eloszlásának jellemzőit a beállított P- értékek vagy q- értékek becsléséhez. Míg a P- érték a hamis rektális rák ncbi arány szempontjából jelentõs mérték, a q- érték a hamis felfedezési arányhoz képest jelentõs mérték.

rektális rák ncbi

Ez nyilvánvalóan sokkal kisebb mennyiség. Ez a módszer kevésbé konzervatív, mint a Bonferroni korrekció, és jó egyensúlyt biztosít a statisztikailag szignifikáns társulások felfedezése és a hamis pozitív események korlátozása között.

Kimutatták, hogy a SOD2 túlexpresszió gátolja az NF-κB 21 reaktív oxigénfajta által kiváltott aktiválását és ennek következtében sugárérzékenységet vált ki. Az IL gén egy olyan tumoként kódolt citokint kódol, amely részt vesz a tumor immunszűrésében, ezáltal lehetővé teszi a tumor rektális rák ncbi a gazdaszervezetben.

Jó a prosztata egészségét

T, az allergiás gyulladással kapcsolatos polimorfizmus. J Immunol ; — Ezért a T-allél magasabb IL13 transzkripció indukálásával gátolhatja a kemoradiació által indukált tumor immun-felügyeletet, és ezáltal csökkentheti az RT-CT hatásokat. Az RT-CT-re adott tumor-válasz biológiai alapja a tumorhoz, a rektális rák ncbi mikrokörnyezetéhez és a gazdaszervezethez kapcsolódik. A korábbi vizsgálatokban kimutattuk, hogy a csíravonal genetikai polimorfizmusai a vastagbélrák lehetséges prognosztikai tényezői voltak.

Az ilyen markerek segíthetnek a rektális rákos betegek megkülönböztetésében, akik előnyösek lehetnek a neoadjuváns RT-CT-től azoktól, akiknek alternatív kezelésekre, például célterápiára pl. Epidermális növekedési faktor receptor vagy vaszkuláris endothel növekedési faktor kell lenniük. Az eredmények relevanciájának megerősítéséhez azonban további klinikai vizsgálatokra és rektális rákos betegek nagyobb mintáira van szükség.

rektális rák ncbi

Összefoglalva, munkánk azonosítja az SOD2 rs és az IL13 rs potenciális új markereit, amelyek lehetővé teszik a rektális rákterápia személyre szabását egyetlen vérmintával.

Számos hipotézist javasoltak ennek a kihalásnak a megmagyarázására, és még mindig jelentősen vitatták őket. Itt a Dél-Kínában található Meish.

Lehet, hogy érdekel