Atipikus ductalis hyperplasia és papilloma,

atipikus ductalis hyperplasia és papilloma

A rákszűrés Absztrakt Az atipikus ductalis hiperplázia tűs biopsziás diagnózisa a nyitott biopszia indikációja.

atipikus ductalis hyperplasia és papilloma

Az alacsony kockázatú ductalis carcinoma in situ aktív felügyeletével végzett randomizált klinikai vizsgálatok elindításakor az alacsony pozíciójú ductális karcinóma in situ megfigyelhető nők paradox helyzetet mutatnak, míg az atipikus ductalis hiperpláziában szenvedő nők műtétet végeznek. Ha az atipikus ductalis hiperpláziás műtét után diagnosztizált rosszindulatú daganatokat az alacsony kockázatú ductalis carcinoma uralja in situaz atipikus ductalis hiperpláziával rendelkező nők is megfontolhatók.

Ez a 10 éves prospektív megfigyelés magában foglalja az atipikus ductalis hiperpláziát diagnosztizált nőknél a mammográfia atipikus ductalis hyperplasia és papilloma követően.

atipikus ductalis hyperplasia és papilloma

A klinikai, képalkotási és szövettani adatainkat megvizsgáltuk, és megvizsgáltuk a biopsziás szövettani hematológiát, és az atipikus ductalis hiperpláziát a hiperplázia és a ductalis carcinoma között in situ besoroltuk. A végső sebészeti patológiás adatok alapján kiszámítottuk: 1 A ductalis carcinoma in situ aránya és besorolása a nyílt biopsziában diagnosztizált invazív rákok.

A ductalis carcinoma in situ átlagos mértéke egyetlen mintában 19, 8 mm, medián 13 atipikus ductalis hyperplasia és papilloma, 2— mm.

Az intraductalis mell papillómák osztályozása

A malignitás valószínűségének előrejelzésére alkalmas többváltozós modell statisztikailag szignifikáns összefüggést mutatott csak az atipikus ductális hiperplázia utólagos vizsgálati altípusával, a lézió méretéhez igazítva.

A nagy kockázatú malignitás invazív rák vagy in situ nem alacsony minőségű ductalis carcinoma független előrejelzőit nem azonosították.

Ezeket a magas kockázatú nőstényeket nem megbízhatóan azonosítják operatívan. Fő A tűmag biopsziánál diagnosztizált atípusos intraductalis epithelialis proliferációkat gyakran az atipikus ductális hiperpláziának nevezik az irodalomban.

Mastopathia csomó és diffúz természet; Dohányzás, alkohol; Stressz feltételek; Öröklődés. Az emlőmirigyek patológiai képződései nem kapcsolódnak az életkorhoz, mind a lányoknál, mind az időskorú nőknél kimutathatók.

Gyors sebészeti biopszia általában ajánlott ezen elváltozások csoportjához, mivel a ductális karcinóma in situ vagy az invazív rák nagyfokú frissítési aránya miatt. Még a kortárs gyakorlatban is, tükröződve a óta közzétett tanulmányokban 1.

Related Content

A LORIS mint példaként említett kísérletek célja annak megállapítása, hogy a mammográfia által végzett aktív felügyelet nem gyengébb alternatívája lehet-e a oxyuris vermicularis kivágásnak olyan nőknél, akik in situ alacsony fokú vagy közepes fokú, nem nekrotikus ductális karcinómával diagnosztizálva nyissa meg a biopsziát, tiszta határok nélkül.

A LORIS vizsgálat aktív felügyeleti csillóférgek randomizált nők éves mammográfiával kerülnek figyelemmel.

atipikus ductalis hyperplasia és papilloma

A sebészeti beavatkozás akkor ajánlott, ha az invázióra gyanakodó képalkotó funkciók kialakulnak, vagy ha a mikrokalcifikációk túlmutatnak az eredeti kvadránson. A vizsgálat elsődleges eredménye az ipsilaterális invazív mellrákmentes túlélési arány 5 év alatt.

A DCIS diagnosztizálása

Az éves mammográfia legalább 10 évig folytatódik, és egy sor másodlagos eredményt is értékelni fog, beleértve az ipsilaterális mellrák kialakulásának idejét, bármely műtétet és mastectomiát. Számos beteg által jelentett eredmény, nevezetesen az életminőségi intézkedések és az egészségügyi gazdasági elemzések jelentik ezt a vizsgálatot. A ductalis carcinoma in situ felügyeleti vizsgálatának elindítása paradox helyzetet eredményez, amikor az atipikus ductalis hiperpláziával rendelkező nőknek ajánlott azonnal a műtétet folytatni, míg a megállapított ductális karcinóma in situ megfigyelésre kerülnek.

Ebben az összefüggésben célunk az volt, hogy meghatározzuk a műtét után diagnosztizált rosszindulatú daganatok gyakoriságát és természetét, a mag biopsziánál tapasztalt atipikus ductalis hiperpláziát.

VITA Absztrakt Az atipikus hiperpláziát mutató tűs magbiopsziával NCBB rendelkező betegek megfelelő nyomon követése továbbra sem tisztázott, mivel a korábbi vizsgálatok azt mutatják, hogy ezeknek a betegeknek a későbbi nyílt biopsziái a ductális carcinomát in situ DCIS vagy akár invazív karcinómát mutatnak, ami jelentős mintavételi artefaktumot jelez. A mammográfiai és szövettani jellemzőket, köztük az NCBB-ben lévő atypia fókuszainak számát és a kalcifikációs spontát, ezután korreláltuk a DCIS vagy invazív tumor jelenlétével a későbbi nyílt kivágásokban. A nyitott excisionális biopsziák súlyosabb elváltozásokat mutattak az I. Csoportbanebből 15 volt a DCIS és egy invazív tubuláris karcinóma 0, 3 cm. Az NCBB mintákban diagnosztizált atípusos elváltozások radiográfiásan és morfológiailag heterogének, a DCIS változó gyakoriságát vagy a későbbi nyílt kivágások során azonosított invazív neoplazmat, amelyek általában fókuszosak, alacsony minőségűek, és a mintavételi artifaktum következményei azaz az NCBB üregében.

Konkrétan érdekeltek az alábbi kimeneti intézkedések: A ductalis carcinoma in situ aránya és besorolása a nyílt biopsziában diagnosztizált invazív rákok. A malignitások szövettani kiterjedése a műtét során. Az invazív rákok biomarker profilja és csomópontja. Független prediktorok megállapítása i bármely rosszindulatú daganatban, ii nagy kockázatú malignitás, amelyet ebben a vizsgálatban invazív rákként, vagy in situ magas fokú ductalis carcinoma-ként vagy közepes fokú ductalis carcinoma - val határoz meg, bármilyen nekrózissal.

Fresh articles

A fentiek extrapolálása az aktív felügyelet politikájának szimulálására a képernyőn észlelt atipikus ductális hiperplázia esetén. Anyagok és metódusok A mellrákszűrő program tervezése Ennek az ellenőrzésnek a beállítása a BreastScreen South Australia. A BreastScreen South Australia része egy nemzeti mellrákszűrő programnak, amelynek célja a tünetmentes nők 50— A közelmúltban a korosztályt a A korábban leírtak szerint 19 évente két mammogramot és kötelező kettős leolvasást hajtanak végre a Tabar képalkotási osztályozási rendszer segítségével.

További képalkotás után a sérülést újra osztályozzák, és a biopsziát 3 és annál magasabb besorolási fokozatú léziók esetén végezzük.

Az emlőmirigy intraductalis papilloma

A nem kalcifikált elváltozások esetében ultrahangvezérelt mag biopsziákat használunk, és általában három szövetmagot veszünk fel. A mikrokalcifikációhoz vákuummal támogatott mag biopsziát alkalmazunk.

Azonnali digitális mintavételi röntgensugarat használunk, hogy biztosítsuk a kalcifikációkat. Nyitott biopsziát ajánlunk, ha a tűbiopsziás megállapítások határozatlanok vagy eltérnek a képalkotással, vagy ha a mag biopsziája határvonalsérülést észlel.

Mi a betegség

A sebészeti beavatkozások során az összes végső patológiát prospektív módon rögzítik egy adatbázisba. A műtétre nem hivatkozott ügyfeleket a későbbi szűrési látogatásokon és az Állami Rákregiszteren keresztül nyomon követik, amely a szűrésen kívüli nőknél értesíti a Szolgáltatáson kívül diagnosztizált mellrákokat. Intézményi felülvizsgálati bizottságunk nem igényel további hozzájárulást a klinikai vizsgálatokhoz.

atipikus ductalis hyperplasia és papilloma

Lehet, hogy érdekel